eRačuni

Oddaja eRačunov poteka preko ponudnika SETCCE d.o.o.
 

Priklop storitve eRačuni

 • kontaktirajte SETCCE d.o.o.  (spletna stran)
 • SETCCE ob prijavi obvestite, da oddajete račune v aplikaciji podjetja iNeta (brez stroškov priklopa)
 • po pridobitvi uporabniškega imena in gesla le to vpišite pod "Izdaja > Nastavitve"
 • pred prvo oddajo partnerju določite tip izdaje fakture "eRačun"
 • pred prvo oddajo partnerju določite IBAN številko (šifrant Partnerjev > zavihek IBAN > ikona "Uvozi IBAN račune" ali ročno vnos)
 • IBAN račun, ki se uporablja za oddajo eRačunov mora biti naveden prvi v seznamu
 • vnesite fakturo (fakturi mora biti priložena priloga) in kliknite ikono "Pošlji eRačun"
 

Za pregled stanja pošiljanja eRačuna

 • kliknite puščico za padajoči meni poleg ikone "Pošlji eRačun"
 • v padajočem meniju izberite opcijo "Status eRačuna"
 

Razveljavitev pošiljanja eRačuna

 • opcijo uporabite v sodelovanju s ponudnikom storitve eRačun, saj morajo razveljavitev urediti tudi v njihovem sistemu
 • kliknite puščico za padajoči meni poleg ikone "Pošlji eRačun"
 • v padajočem meniju izberite opcijo "Odstrani vezo eRačun"
 • popravite fakturo in kliknite ikono "Pošlji eRačun" za ponovno oddajo

© 2003-18 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS