ePhotoLab

priprava in oddaja digitalnih slik v razvijanje v foto studio preko spleta

 

 

2.10

25.10.2011

 • vsi ceniki v XML formatu
 • možnost shranjevanja zaključenega paketa
 • pri shranjevanju paketa se naredi rezervna kopija stare datoteke
 • odpiranje zaključenih paketov
 • rezervna kopija trenutnega naročila
 • popusti in rabatne tabele
 • preglednejši preged povzetka naročila in podatkov o stranki
 • bolj podrobno sledenje naročilu
 • ostale manjše spremembe in popravki

2.9

01.03.2011

 • odstranjen xpl format zapisa in samo uporaba epl zapisa
 • brez osveževanja cenika po uspešnem pošiljanju
 • uporaba Windows 7 map za shranjevanje začasnih datotek, podatkov uporabnika in aplikacije
 • privzeta pasivna FTP povezava
 • FTP NAT Keep Alive
 • nastavitve: gumb za odpiranje uporabniških map
 • prikaz ikone kvalitete izreza

2.8

10.09.2010

 • pomoč na spletu
 • Fit-IN, Fill-IN gumbi za celotno naročilo
 • spremenjeno sledenje naročilu
 • odpravljen hrošč: v nekaterih primerih napačen izračun števila index print-ov
 • odpravljen hrošč: cenik se vedno posodablja čeprav je posodobljen
 • ostale manjše spremembe in popravki

2.7

29.06.2009

 • manjše spremembe pri komunikaciji s strežnikom
 • minimizacija xpl datoteke naročila
 • ostale manjše spremembe in popravki

2.6

24.03.2009

 • izvajanje poljubne akcije na pozdravni HTML strani
 • shranjevanje mape zadnjega dodajanja slik
 • vedno preveri posodobitve cenikov in aplikacije; odstranjene nastavitve posodobitev
 • odstranjeno preverjanje povezave (ne deluje na vseh Windows operacijskih sistemih)
 • ostale manjše spremembe in popravki

2.5

13.10.2008

 • dodajanje datuma fotografiranja na slike
 • supreme tip papirja (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • izbrana slika v predogledu je obrobljena z zeleno barvo v seznamu pomanjšanih slik
 • dodaj kot nov format: slika se doda pod originalno sliko v seznamu pomanjšanih slik
 • pri dodajanju slik v naročilo ob prvem dodajanju se izbere prva dodana slika
 • opozori na nedokončano naročilo ob zapiranju aplikacije
 • spreminjanje velikosti izreza formata fotografije
 • poljubno premikanje izreza formata fotografije
 • rotacija (vertikalna ali horizontalna) izreza formata fotografije
 • rotacija slike v predogledu
 • grafični prikaz primernosti kvalitete izdelane fotografije glede na format izreza
 • hitre opcije za določanje skupnih lastnosti vsem slikam v naročilu
 • odpravljen hrošč: istočasno oddajanje naročil v različne foto studie lahko poškoduje naročilo
 • ostale manjše spremembe in odpravljeni nekateri manjši hrošči

2.4

18.05.2007

 • sepia efekt (starinski izgled slike)
 • določanje števila kopij z numeričnimi tipkami v seznamu naročila ali predogledu
 • v primeru nepravilne zaustavitve aplikacije ob pošiljanju možnost nadaljevanja pošiljanja od mesta prekinitve ob ponovnem zagonu
 • korekcija slike: opcija istočasnega prikaza na sliki v predogledu
 • kode popustov (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • laboratorijska obdelava (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • odpravljen hrošč: FitIN slika pri povečanju javi "Access Violation" napako
 • ostale manjše spremembe in odpravljeni nekateri manjši hrošči

2.3

03.10.2006

 • ob prekinitvi prenosa avtomatsko nadaljevanje do števila v nastavitvah (privzeto 5)
 • podpora različnih tipov FTP proxy strežnikov
 • delna rešitev problema nedokončanja prenosa paketa (potrebno ponovno pošiljanje in nadaljevanje od mesta prekinitve)
 • odpravljen hrošč: log datoteka ni popolna ob prekinitvi programa
 • odpravljen hrošč: negativno stanje v % prenosa velikih paketov
 • odpravljen hrošč: cenik se ne posodobi na Windows 95 in nekaterih Windows 98 sistemih
 • manjši popravki in posodobitve knjižnic komunikacije

2.2

13.03.2006

 • sledenje naročilom (testno delovanje)
 • rotacija izreza s tipko presledek
 • premikanje s smerno tipko "Desno" in "Levo" v seznamu naročila
 • opozorilo s potrditvijo ob kliku "Novo naročilo"
 • shranjevanje izbrane enote zapisovanja na CD in izbira ob ponovni uporabi
 • odpravljen hrošč: povečava z numeričnimi tipkami Alt+, Alt- ne deluje
 • odpravljen hrošč: v lastnostih slike naročila pritisk številke izbere format
 • odpravljen hrošč: ob osvežitvi cenika niso osvežene cene v naročilu
 • ostale manjše spremembe in odpravljeni nekateri manjši hrošči

2.1

10.11.2005

 • boljši prikaz na zaslonih z visoko ločljivostjo DPI
 • klik na zadnjo vidno delno sliko v seznamu naročila ne premakne seznama v nedogled navzgor
 • ob prvi dodani sliki v naročilo fokus na seznam naročila
 • možnost spreminjanja lastnosti slike tudi v seznamu naročila brez odpiranja v predogledu
 • izboljšana navigacija s tipkovnico
 • Alt+1 - fokus na seznamu naročila
 • Alt+2 - fokus na sliki v predogledu
 • Alt+3 - fokus na lastnostih slike v predogledu
 • F2 - spreminjanje lastnosti slike brez odpiranja v predogledu
 • v kolikor je izrez narejen z akcijo "Rezanje" ali "Rdeče oči" dvojni klik nad izrezom izvede akcijo
 • možnost dodajanja slike v predogledu kot novo sliko različnega formata
 • možnost izbire tipa prevzema tudi ob shranjevanju paketa
 • prikaz stroškov pošiljanja v kolikor foto studio navede znesek
 • upoštevanje minimalne vrednosti naročila (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • ob pošiljanju možnost naročila dodatnih artiklov (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • QD QuartzDate - foto studio doda na slike čas fotografiranja (odvisno od poslovne politike foto studia)
 • manjša poraba sistemskih resursov
 • nov format shranjevanja naročila XPL (shranimo samo lastnosti naročila, samih slik in sprememb na slikah ne)
 • ob zapisu na CD avtomatsko shranjevanje tudi XPL datoteke
 • ostale manjše spremembe in odpravljeni nekateri manjši hrošči

2.0

25.01.2005

 • posodobljen uporabniški vmesnik
 • večjezičnost uporabniškega vmesnika
 • prikaz aktualnih informacij foto studia ob zagonu
 • možnost pošiljanja datotek v formatih:
  JFIF (JPEG complient),
  RLE, DIB Bitmap (16, 24, 32 bit)
  Tagged Image File Format (uncompressed, packed bits, LZW, CCITT T.4, ThunderScan, Deflate, JPEG)
  CompuServe GIF (interlaced, non-interlaced)
  Portable network graphic (interlaced, non-interlaced)
  Truevision Targa (16, 24, 32 bit / uncompressed, RLE compressed)
  ZSoft Paintbrush PCX (uncompressed, RLE compressed)
  Photoshop
  Paint Shop Pro (uncompressed, LZ77 compressed)
  Kodak Photo-CD (PCD Huffmann compressed)
 • hitrejše dodajanje slik v naročilo
 • razširljivo območje naročila (večje število stolpcev)
 • določanje izreza formata tudi po širini
 • dodajanje slik v naročilo z izbiro mape in vključitvijo podmap (hrošč v Windows okolju; najprej izberite opcijo v pogovornem oknu in šele nato mapo)
 • večnivojsko razveljavljanje sprememb (št. nivojev razveljavitve določite v meniju Orodja > Nastavitve)
 • spremenjena uporaba orodja rezanja slike (naprej označite poligon in nato izberite opcijo "Izberi")
 • odprava rdečih oči (naprej označite poligon in nato izberite opcijo "Rdeče oči")
 • povrnitev slike v originalno prvotno stanje (meni desne tipke miške nad sliko v predogledu)
 • izbira slike za Windows podlago na namizju (meni desne tipke miške nad sliko v predogledu)
 • korekcija (brightness, contrast, gamma)
 • izbira fotografskega papirja
 • naročilo izdelave Index Print-a
 • naročilo izdelave CD-R(W) medija
 • zapis originalnih slik na CD-R(W) medij
 • možnost pasivne vzpostavljanje poveze ob oddaji slik (menij Orodja > Nastavitve)
 • ob nadgradnji aplikacije prikaz sprememb
 • ostale manjše spremembe

1.6

13.09.2004

 • možnost nadaljevanja prenosa oddaje naročila od mesta prekinitve
 • ohranjevanje dodatnih inf. o sliki tudi ob shranjevanju in pošiljanju slik
 • gumba za prikaz predhodne in naslednje slike v predogledu
 • odpravjeni nekateri hrošči

1.5

15.06.2004

 • dodajanje slik v naročilo z izbiro mape (preberemo samo osnovno mapo, podmap ne)
 • povleci in spusti metoda dodajanja slik deluje tudi na mapah ali v različnih kombinacijah z datotekami
 • korekcija (RGB, CMYK, Hue, Saturation, Lightness)
 • prikaz dodatnih inf. o sliki (napr. tip foto aparata, uporaba bliskavice)
 • vedno viden logo foto studia
 • hitrejše odpiranje slik
 • posodobitev cenika ob prvi namestitvi ali glede na nastavitev v nastavitvah aplikacije
 • podpora proxy strežnikom

1.4

16.03.2004

 • namestitveni program v Slovenskem jeziku
 • pomoč
 • specifikacija naročila (format, količina, cena, vrednost) s klikom na znesek vrednosti naročila
 • specifikacija naročila pred pošiljanjem pri vnosu osebnih podatkov
 • odpiranje in spreminjanje predhodno shranjene datoteke naročila (.epl)
 • prikaz dodatnih informacij o stanju opravila ob izvajanju daljših opravil
 • boljša komunikacija z operacijskim sistemom (odpravljeno "zmrzovanje" okna)
 • možnost prekinitve poljubnega opravila
 • v namestitvah določanje privzetega formata za novo dodane slike v naročilo
 • določanje formata in št. kopij z desnim tipkom miške v seznamu slik v naročilu brez potrebnega odpiranja v predogledu
 • možnost izvedbe poljubne opcije na več kot eni sliki hkrati (napr. določanje formata večjemu številu slik hkrati)
 • pri povečavah pri prenosu ne ustvarjamo začasnih datotek, hitrejša obdelava vendar počasnejši prenos
 • odpravljeni nekateri hrošči

1.3

16.01.2004

 • ob prvi namestitvi programa možnost takojšne posodobitve cenika
 • prikaz vrednosti naročila v osnovnem oknu
 • vrednost za posamezno sliko v osnovnem oknu
 • prikaz vzroka napake pri neuspešnem povezovanju s strežnikom
 • obvezen vnos ali telefonske številke ali elektronskega naslova
 • odpravljenih nekaj manjših hroščev

1.2

24.12.2003

 • prikaz verzije programa v nazivu okna
 • po končanem pošiljanju paketa opozorimo uporabnika o uspešnosti
 • odpravljen hrošč predogleda Fit-IN in Fill-IN že obrezanih slik
 • odpravljenih nekaj manjših hroščev

1.1

28.11.2003

 • shranjevanje paketa slik v datoteko (kasnejši zapis na CD)
 • oddaja povečav
 • podpora različnim poslovalnicam foto studia
 • možnost sporočila foto studiu
 • nastavljiva orodna vrstica
 • povleci in spusti (drag&drop) za dodajanje slik v naročilo
 • poljubno obrezovanje slike (crop)
 • obrezovanje slike (crop) v razmerju stranic izbranega formata
 • možnost razveljavitve zadnje operacije nad sliko (undo)
 • nov namestitveni program (manjša velikost, lažje nadgradnje)

1.0

20.09.2003

Prijava na novice

Potrdi

Vnesite vaš elektronski naslov in kliknite "Potrdi". Po kliku boste v vaš elektronski predal prejeli povezavo, preko katere se boste prijavili ali odjavili na novice.

Anketa

Kako pripravite naročilo?Hitre povezave

Navodila

© 2003-18 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS